Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.
INFORMACJA
dotycząca rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19

Informujemy, że od 10 maja 2021 r. rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 prowadzona jest dla wszystkich chętnych.
Rejestracja prowadzona jest w następujący sposób:
- w systemie on-line z wykorzystaniem dedykowanych w tym celu narzędzi informatycznych – szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja,
- telefonicznie nr tel. 780 148 989 w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8 do 14 lub osobiście w Sekretariacie – pok. nr 403, znajdującym się w budynku nr 8 - Przychodnia.
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 zawarte są pod adresem www.gov.pl/web/szczepimysie .