Oświadczenie w sprawie dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kołobrzegu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej wspl.kolobrzeg.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 • mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-10-05

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Henryk Dworzański, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu + 48 602 596 501. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Dostępność architektoniczna.

Budynek nr 5

 • Budynek posiada 2 kondygnacje dostępne dla pacjentów (parter, I piętro)
 • Do budynku prowadzi jedno wejście z terenu WSPL Kołobrzeg. Budynek posiada drugie wyjście ewakuacyjne.
 • Na parterze budynku znajduje się wind osobowa (poczekalnia po prawej stronie)
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku (poczekalnia po lewej stronie)
 • Przed Przychodnią na parkingu przy ulicy Jedności Narodowej wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek nr 8

 • Budynek posiada 4 kondygnację dostępne dla pacjentów (parter i 3 piętra)
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ulicy Jedności Narodowej (podjazd dla wózków inwalidzkich). Budynek posiada ponadto 2 wyjścia ewakuacyjne na teren Przychodni.  
 • Na parterze budynku znajduje się wind osobowa (poczekalnia po prawej stronie)
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku (poczekalnia po prawej stronie)
 • Przed Przychodnią na parkingu przy ulicy Jedności Narodowej wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek nr 19

 • Budynek posiada 1 kondygnację dostępne dla pacjentów (parter)
 • Do budynku prowadzi jedno wejście z terenu Przychodni
 • Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku (poczekalnia na wprost wejścia)
 • Przed Przychodnią na parkingu przy ulicy Jedności Narodowej wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem