Zapytanie ofertowe: „Renowacja elewacji frontowych i roboty towarzyszące na budynkach o nr 4, 5, 6, kompleks 1560”


Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń do 26.11.2033 r. w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Zapytanie ofertowe na dostawę Autorefrakto/Kerato/Tono/Pachymetru.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.


Zapytanie ofertowe na dostawę testów panelowych.


Remont części pomieszczeń parteru oraz I piętra w budynku nr 19 kompleks 1560 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z instalacją i montażem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z instalacją i montażem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Zapytanie ofertowe: Realizacja usług serwisowych oraz wsparcie systemu informatycznego obsługującego Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Kołobrzegu.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych.


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.


Zapytanie ofertowe na dostawę testów panelowych.


Zapytanie ofertowe na dostawę serwera sieciowego z oprzyrządowaniem


Zapytanie ofertowe na dostawę diatermii do zastosowań w gastroenterologii


Zapytanie ofertowe artykuły biurowe


 Zapytanie ofertowe materiały medyczne


Zapytanie ofertowe środki czystości

Zapytanie ofertowe: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do budynku nr 19 wraz z robotami towarzyszącymi kompleks nr 1560”


Zapytanie ofertowe: „Budowa przejścia dla pieszych w rejonie budynków 4 i 5 kompleksu 1560”


Zapytanie ofertowe: „Wymiana balustrad i obłożenie ścian płytkami klinkierowymi przy budynku nr 8 kompleks 1560”


Przetarg nieograniczony na wynajem nieruchomości z przeznaczeniem na działalność gospodarczą związaną z ochroną zdrowia – gabinet stomatologiczny.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych.


Przetarg nieograniczony na remont 2 szt. klatek schodowych w budynku  nr 8 w kompleksie 1560


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 5 zadań.


Zapytanie ofertowe na budowę systemu sygnalizacji włamania, systemu telewizji dozorowej oraz monitorowanie systemu, ochronę interwencyjną i video weryfikację sygnałów alarmowych.


Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu z trzema głowicami oraz procesora z monitorem do endoskopii


Zapytanie ofertowe 2019 materiały medyczne


Zapytanie ofertowe 2019 artykuły biurowe


Zapytanie ofertowe 2019 środki czystości


Zapytanie ofertowe nr 3/2018 materiały medyczne


Zapytanie ofertowe nr 4/2018 artykuły biurowe

Ogłoszenie wyniku


Zapytanie ofertowe na remontu poczekalni zlokalizowanej na parterze budynku nr 5 przy ul. Jedności Narodowej 86/88.


Przetarg nieograniczony na instalację dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na noszach wraz z przebudową pierwszego piętra budynku nr 5 w kompleksie 1560.


Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu ultrasonograficznego


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na 7 zadań


Dostawa aparatu ultrasonograficznego typ 3D z opcją Dopplera do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę foteli laryngologiczno - okulistycznych do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na pięć zadań do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę, wdrożenie i nadzorowanie systemu do pośredniej radiografii cyfrowej z systemami archiwizacji i dystrybucji obrazów RTG CPV-33111300-4, CPV-48000000-8 do Wojskowej  Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę videokolonoskopu HD do Wojskowej  Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego z podziałem na trzy zadania do Wojskowej  Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu.


Przetarg nieograniczony na dostawę spirometru do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu


Przetarg nieograniczony na wbudowanie szybu windy do budynku Przychodni Lekarskiej łącznie z dostawą i montażem  windy o napędzie hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych
w Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Przetarg nieograniczony na dostawę Videogastroskopu HD do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu