Aktualne przetargi

Wykonanie remontów dachów budynków w kompleksie 1560, wraz z robotami towarzyszącymi, w podziale na dwie części


Zapytanie ofertowe: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla inwestycji pn.: ,,Rozbudowa i przebudowa budynku nr 19 o windę osobową w szybie zewnętrznym stalowym o udźwigu 630 kg, kompleks 1560.


Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń do 31.03.2027 r.


Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem pomieszczeń do 28.02.2027 r.


Zapytanie ofertowe: Realizacja usług serwisowych oraz wsparcie systemu informatycznego obsługującego Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Kołobrzegu.


Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym (ofertowym) na sprzedaż środków trwałych.


 

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym (ofertowym) na sprzedaż środków trwałych.


Zapytanie ofertowe: „Remont budynków garażowych o nr 9, 16 kompleks 1560


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.


Zapytanie ofertowe na dostawę testów panelowych.