Aktualne przetargi

Zapytanie ofertowe na dostawę Autorefrakto/Kerato/Tono/Pachymetru.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.


Zapytanie ofertowe na dostawę testów panelowych.


Remont części pomieszczeń parteru oraz I piętra w budynku nr 19 kompleks 1560 Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z instalacją i montażem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Dostawa cyfrowego aparatu RTG wraz z instalacją i montażem do Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu


Zapytanie ofertowe: Realizacja usług serwisowych oraz wsparcie systemu informatycznego obsługującego Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Kołobrzegu.


Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów medycznych.


Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów biurowych.


Zapytanie ofertowe na dostawę środków czystości.


Zapytanie ofertowe na dostawę testów panelowych.