Rejestracja do specjalistów: 94-351 96 71;
Rejestracja lekarze rodzinni: 94 35 46 965;


Informujemy pacjentów, że Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu prowadzi szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV). Informacji dotyczącej realizacji szczepień i rejestracji na szczepienie udziela sekretariat, tel. 94 35 48 937. 


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu uczestniczy w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19.
INFORMACJA
dotycząca rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19

Informujemy, że od 10 maja 2021 r. rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 prowadzona jest dla wszystkich chętnych.
Rejestracja prowadzona jest w następujący sposób:
- w systemie on-line z wykorzystaniem dedykowanych w tym celu narzędzi informatycznych – szczegółowe informacje zawarte są na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja,
- telefonicznie nr tel. 780 148 989 w dni powszednie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8 do 14 lub osobiście w Sekretariacie – pok. nr 403, znajdującym się w budynku nr 8 - Przychodnia.
Szczegółowe informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 zawarte są pod adresem www.gov.pl/web/szczepimysie .


Zasady rejestracji on-line:

  1. Rejestracja on- line umożliwia zarejestrowanie pacjenta na teleporadę do lekarza rodzinnego z poziomu strony internetowej Przychodni.

  2. Możliwe jest zarejestrowanie tylko na teleporadę.

  3. W trakcie udzielania teleporady lekarz rodzinny może podjąć decyzję o przyjęciu pacjenta w gabinecie lekarskim.

  4. Pracownik rejestracji potwierdza zarejestrowanie na teleporadę, pacjent otrzymuje potwierdzenie na  podany adres mailowy pacjenta w ciągu 15 minut

  5. Rejestracja może odmówić zarejestrowania pacjenta. Powód odmowy podany zostanie analogicznie mailem. 


Informacja dla pacjentów w zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii SARS CoV-2 - Aktualizacja 19.10.2020


Informacja dla pacjentów

Od 25 sierpnia 2020 r. rejestracja pacjentów do Poradni ginekologiczno-położniczej odbywa się codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00, osobiście - Rejestracja w budynku Przychodni lub telefonicznie - nr 94 35 19 671.


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna realizowana jest: W dni powszednie w godz. 18.00 do 8.00. Soboty, niedziele oraz dni świąteczne całą dobę przez Regionalny Szpital w Kołobrzegu ul. Łopuskiego 31 Telefon lekarza dyżurnego
94 35 30 356.

Zapisy na wizyty domowe prowadzi lekarz rodzinny w godzinach przyjęć.

INFORMACJI O TRANSPORCIE MEDYCZNYM UDZIELA LEKARZ RODZINNY.

Informacja w sprawie ratownictwa medycznego. W razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania   lub nagłego pogorszenia zdrowia powodującego   zagrożenie życia pomocy medycznej udziela Pogotowie Ratunkowe tel. 999.


W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ w Kołobrzegu. Przyjmuje w gabinecie nr 302 w każdy wtorek w godz. 14-15.