Badania profilaktyczne adresowane są do wszystkich osób w określonej grupie. Są one bezpłatne, na większość z nich nie wymaga się skierowania. Program profilaktyki raka szyjki macicy adresowany jest do kobiet w wieku 25 -  59 lat (rocznikowo), które nie wykonały badania cytologicznego w ciągu ostatnich 3 lat. Badanie profilaktyczne, czyli w ramach programu można wykonywać w jednym z gabinetów ginekologicznych wyłonionych w konkursie ofert. Do ginekologa nie wymagane jest skierowanie .Poradnia ginekologiczna Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SP ZOZ uczestniczy w programie profilaktyki raka szyjki macicy od 1 kwietnia 2007. Przedmiotowe badania cytologiczne wykonywane są w godzinach pracy poradni ginekologicznej tj.  Wtorek   9.00 - 12.00 Czwartek  9.00 - 12.00.Pacjentki powinny zarejestrować się w dyżurce pielęgniarek w godz. 8.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku,  lub telefonicznie 094 357 24 55. Warunkiem rejestracji jest nie korzystanie z badań cytologicznych przez ostatnie 3 lata. Program profilaktyki raka szyjki macicy podzielony został na 3 etapy: Etap 1 lekarz ginekolog pobiera materiał cytologiczny i przesyła go do oceny. Etap 2 oceny materiału cytologicznego dokonują świadczeniodawcy wyłonieni w drodze konkursu ofert. Etap 3 jeśli wynik badania cytologicznego jest nieprawidłowy, specjalista ginekolog położnik kieruje pacjentkę na dalszą diagnostykę.