Informacja o wynikach naboru na wolne stanowiska pracownicze:

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko lekarza w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej została wybrana Pani Małgorzata Zajączkowska zamieszkała w Kołobrzegu.

Dyrektor Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ w Kołobrzegu informuje, że w wyniku naboru na wolne stanowisko pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej została wybrana Pani Izabela Kielek zamieszkała w Kołobrzegu.