Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarza w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - świadczenie w zakresie alergologii. 


Ogłoszenie o zatrudnieniu lekarza medycyny pracy.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarza w rodzaju: Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - świadczenie w zakresie alergologii. 


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny pracy - zmiana 28.11.2022 r.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 1 stycznia 2023 r. w następujących rodzajach i zakresach świadczeń zdrowotnych:

1) Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna;
2) Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne;
3) Medycyna pracy;
4) Badania diagnostyczne (RTG, USG);
5) Podstawowa Opieka Zdrowotna;
6) Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego - kolonoskopia.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni okulistycznej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradni okulistycznej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs na świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej.


Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Kołobrzegu ogłasza konkurs na świadczenia zdrowotne lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.


Konkurs ofert - Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej